Wednesday, December 7, 2011

EMERGENCY ROOM DAY 28 - Dec.7th 2011

KHỔNG ĐỖ UYỀN 
Mê cung 
Đừng áp đặt những tư duy của người lớn cho trẻ thơ. Người lớn hãy nói tiếng nói của trẻ thơ với trẻ thơ. 
Do not ask a child to think like an adult. We should talk to a child in a language for children as well as think like a child to understand them more. 


PHẠM DUY 
Tê giác | Rhinoceros 
Tê giác là động vật qu•• của thế giới. Chúng ta quan tâm gì đến một di sản của tự nhiên? 
Rhinoceros is in the list of the endangered animals in the world. How have we paid our awareness and action to conserve this one of the natural heritage?


THIERRY GEOFFROY 
Tôi vừa trở về từ Hội nghị Biến đổi khí hậu tại Durban (Châu Phi) COP17. Chúng ta không xứng đáng có giáng sinh năm nay. 
I have just come back from COP17 in Durban. We do not deserve Christmas. 


NGUYỄN NGỌC LÂM 
Giả | Fake 
Ngày nay rất khó nhận biết đâu là thật và giả. Để nhận ra nó, chúng ta phải sống với nó, chạm vào nó. 
It is very hard to identify which is real or fake today. The identification only comes after we live with it, touch it and suffer it.  ASMUND BOYE KVERNELAND 
Masked Opinion 
Quan điểm sau lớp mặt nạ


 LÊ TRẦN HẬU ANH 
MẮT. Ngày thứ 6: Trà chanh | EYES. Day No.6: Lemon Tea 
Trà chanh một đồ uống ngon và mát, là sở thích của rất nhiều bạn trẻ Hà Nội. Nhưng khi nó phát triển tràn lan, đặc biệt khi nó xuất hiện ở những nơi không đúng chỗ đã gây nhiều tác hại đến cộng đồng. Những vỉa hè, mặt đường bị lấn chiếm khiến giao thông bị cản trở và còn tạo nên nhiều hệ lụy khác. 
Lemon tea is a good beverage for your thirst. Recently this kind of tea becomes the first choice of the youth in Hanoi. Many businessmen have been taking that trend for their earning to sell lemon tea illegally on public places. Pavements even roads are used as teashops that ruin the traffic flow and many other bad effects. LÊ CHÍ HIẾU 
Nghệ sĩ | Artist 
Phải chăng tôi đang đóng kín mình trong chiếc áo của chính tôi. 
Am I hiding myself in my own shirt? 

This artwork was removed by the artist after the debate, because the artist realized that is was not a clear emergency.


THIERRY GEOFFROY 
Nuclear Power? No thanks. 
Sức mạnh hạt nhân? Không cảm ơn. 


This artwork was removed by the artist after the debate, because the artist felt it was not specific enough.

Debate

Debate

No comments:

Post a Comment