Monday, December 5, 2011

EMERGENCY ROOM DAY 26 - Dec.5th. 2011

ASMUND BOYE KVERNELAND
Tạm biệt trời xanh | Goodbye blue sky 
Các hãng máy bay tràn ngập bầu trời trái đất. Một chuyến bay từ Paris đến Hà Nội (9.000km) sử dụng 650kg nhiên liệu, sản xuất 2.000 kg khí thải CO2 và 6.000 kg tương đương CO2. Nó chứa nhiều carbon như lượng không khí trên bề mặt trái đất với diện tích 350m2 vậy (nguồn www.chooseclimate.org /flying). Cứ như thế chả mấy chốc bầu trời sẽ không xanh ngắt như chúng ta vẫn thấy nữa. Mà sẽ là toàn một màu đỏ, rực cháy. 
The airplane firms are over crowding the sky of earth. A flights from Paris to Hanoi (9,000km) uses 650kg of fuel, produce 2,000kg CO2 emissions and 6,000kg CO2 Equivalent. It contains as much as carbon as all the air above 350m2 of the earth’s surface (source www.chooseclimate.org/flying). Going that way the sky will no longer be blue as we see it. But Red, Burned. 


KHỔNG ĐỖ TUYỀN 
Những cái khóa | Keys 
Xã hội càng phát triển, ngành công nghiệp xã hội khóa cũng phát triển theo. Con người ngày càng mất tự do, lòng tin giữa con người với nhau tỉ lệ nghịch với sự phát triển đó. Những cái khóa dùng làm ranh giới ngăn cách bên ngoài và nó cũng chính là nội tại bị giam hãm bên trong. 
Key industry is more and more developed together with social development. People is loosing their freedom. Trust between one another is inversely proportional to that development. The key used as the boundary separating the external. And internally it is trapped also. 


LÊ TRẦN HẬU ANH 
MẮT. Ngày thứ 5: Cao nhất 
EYES. Day No. 5: Highest 
Ai cũng muốn vươn đến những thứ cao sang nhất. Con người luôn bị cuốn hút bởi những giá trị vật chất. Họ cũng dễ bị mờ mắt vì những giá trị đó. Họ ảo tưởng về những thứ được cho là cao cấp, sang trọng. Nhưng đến khi được ở những chốn như thế, họ mới thấy được nỗi thống khổ mà nó gây ra. 
All want to reach the most noble things. People are always fascinated by the material’s value. They are easy to be blurred by those value. Their illusions are all about high-end luxury. Only when living in such those places, they start to feel the suffering it causes.


NGUYỄN NGỌC LÂM 
Số dư tài khoản ngày 4/12/2011 
Bank Account Balance on the 4th December 2011 
Nghệ sĩ cứu giúp thế giới bằng nghệ thuật của mình. Ai cứu nghệ sĩ? 
Artists help the world by their art. Who will help the artists?


PETER RAVN 
Tạm biệt bé gái | The Goodbye Girl 
Tại rất nhiều nước con trai được chuộng hơn con gái. Cho tới nay hàng triệu người mẹ đã phải nếm trải áp lực này cũng như có hàng triệu bé gái không được quyền sống vì quan niệm trọng nam khinh nữ. 
In many countries it is preferred to have a son rather than a daughter. Throughout time millions of mothers have felt this pressure, and millions of girls have lost their lives because of this. 


 THIERRY GEOFFROY 
Chủ nghĩa tư bản theo trào lưu có nguy hiểm không? 
Is fundamentalist capitalism dangerous? 


 THIERRY GEOFFROY 
Chúng tớ biết cậu ở bên trong đấy nhé. 
We know you are inside.


THIERRY GEOFFROY 
Coolness is our defeat 
Bình tĩnh là thất bại


THIERRY GEOFFROY 
Phòng cấp cứu không giúp được gì. 
Emergency Room does not work. 


VŨ ĐỨC TRUNG 
Không lời | Untitled 
Bình ga giả đang không có hướng giải quyết. Người tiêu dùng như chứa bom trong nhà. 
Still no solution from the authorities on un-certificated gas tank issue. Users at last keep bombs in their houses that even they may not have realization. 


Debate

No comments:

Post a Comment