Monday, November 28, 2011

EMERGENCY ROOM DAY 21 - Nov.28th 2011


Nadia Plesner
Thời gian để chơi | Play Time
Những báo cáo gần đây nhất đã cáo buộc chính phủ Sy-ri đang hành hạ trẻ em.

New reports show that the Syrian government is torturing children.

Nguyễn Trung
Lạm phát | Inflation
Lạm phát khiến giá vàng và đô la tăng cao khiến thị trường bị lũng đoạn bởi sự đầu cơ.

The inflation that creates the rapid increase of gold and US dollar value corners the market with speculation.


Vũ Đức Trung
Không lời | Untitle
Ảnh hưởng của những động vật ngoại lai đến sinh vật địa phương.

The impact of imported species on local ones.

Thierry Geoffroy
Đã quá muộn.
Phản đối những tác hại đến môi trường thì phạm tội gì?

It is too late.
What is criminal about protesting on climate justice?

Khổng Đỗ Tuyền
Những cốc bia | Beer cups
Tạo niềm vui – Gắn kết bạn – Tạo hưng phấn – Gây nỗi buồn – Chia rẽ bạn bè – Gây đổ vỡ
Bia rượu ngày nay đã gắn với những sinh hoạt của đời sống xã hội. Nhưng sử dụng nó thế nào tùy thuộc vào ý thức mỗi người.

create fun / make more friends / give inspiration / bring sadness / damage realtionship / cause break-ups
Alcohol nowadays is essential with our normal life. But how we use it for benefit or disaster depends on each one’sconsciousness.


Thành Thế Vinh
Môi trường sống?
Is this enough for living condition?
Môi trường sống ngày càng ô nhiễm nghiêm trọng tại các khu dân.
The living environment becomes more seriously polluted in the community residence areas.


Lê Trần Hậu Anh
MẮT. Ngày thứ 2: Khói
EYES. Day No. 2: Smoke
Khói từ rơm rạ sau thu hoạch tưởng như vô hại. Nhưng trong bối cảnh phát triển hiện nay thì khói trở thành hiểm họa với đô thị sau mỗi mùa thu hoạch. Thành phố trở nên mờ mịt trong sương khói. Giao thông và cuộc sống của dân thành phố trở nên ngột ngạt. Xưa, rơm là một nguồn năng lượng và thức ăn chăn nuôi. Nay, khi nguồn năng lượng và thức ăn chăn nuôi đã thay đổi, với một sản lượng lương thực cao, rơm trở thành một thứ rác thải. Chúng ta có giải pháp gì cho rác thải sau thu hoạch đó?

Smoke from straw burning after harvest periods seems harmless. But in current development background of Vietnam, smoke becomes a danger in the cities during every harvest. Cities becomes unseen and invisible in smoky fogs. Traffic and citizen’s life is suffocated. Straw used to be an energy and breeding food sources. Since there are many other better choices for energy and breeding food sources, straw with the very big output, now becomes waste. What is our solution for it, the waste that comes from the harvest?

Thierry Geoffroy
Chúng ta có nên chấp nhận lịch sử lập lại hay chúng ta cố gắng thay đổi? Nghệ sĩ có thể dùng chứng cứ không? Nghệ thuật có thể giúp nhìn sự việc tốt hơn không? Chúng ta có thể học chỉ trích không?

Should we accept repetition of history or try to change it? Can artists also use evidences? Can art help to see better? Can we learn to be critical?

Nguyễn Việt Hưng
Quy định và phải quy định
Regulation. And other things need to be regulated


Ngô Xuân Phú
Làng đô thị | Urban Village


Thierry Geoffroy
Tái chế | Recycle


Phạm Duy
Vẻ đẹp mới | New beauty
Khi kinh tế ngày một phát triển, vẻ đẹp tự nhiên của cây xanh dần được thay thế bằng những mặt tiền quảng cáo lộn xộn để việc kinh doanh thuận lợi hơn, “đẹp” hơn. Và những cây xanh bị bức tử một cách âm thầm.

Together with the developing ecomomy, natural beauty of plants is gradually replaced by messy advertisments. The advertisement helps business and some think they are “more beautiful”. And our green plants therefore are raped to death silently.

No comments:

Post a Comment