Wednesday, November 30, 2011

EMERGENCY ROOM DAY 24 - Dec.1st. 2011PETER RAVN 
Ritalin – Thuốc trợ giúp cho mẹ 
Ritalin – Mothers little helper 
Càng ngày càng có nhiều trẻ em bị chất gây nghiện Ritalin làm mộng mị đầu óc và gây bạo lực. Ritalin còn được gọi là thuốc có tác dụng kích thích hay tốc độ. Chất này trở nên được ưa chuộng với trẻ em với triệu chứng ADHA thường xuyên được nhà trường và các bác sĩ tâm thần học kê đơn và được các bậc cha mẹ chấp nhận nhận rộng rãi. Các tác động phụ không đồng đều như tăng nhịp tim, gây chóng mặt, căng thẳng, mất ngủ, cáu kỉnh và đau đầu. Một số các tác dụng phụ có thể bao gồm thay đổi cả sự ngon miệng trong ăn uống và thói quen ngủ nghê, dễ xúc động, giảm cân và bị giật mặt. 
Có gần 6 triệu trẻ em ở Mỹ trong độ tuổi từ 6 đến 18 uống thuốc Ritalin. 
More and more children are prescribed the powerful, mind-altering drug Ritalin, which is an amphetamine also called speed. It has become the preferred solution for children with symptoms of ADHA, a diagnosis often given by school officials and psychiatrists and widely accepted by parents. Side effects are irregular heartbeat, dizziness, nervousness, insomnia, irritability and headaches. Severe side effects can include changes in appetite and sleeping habits, agitation, weight loss, and facial tics. There are nearly 6 million children in the USA between the ages of 6 and 18 taking Ritalin. In Denmark the use of Ritalin has gone up with more than 1000% over the last 10 years.


NGUYỄN NGỌC LÂM 
Một số người thiếu 
Some is lacking something 
Có ba điều người VIệt Nam còn thiếu trong cuộc sống của mình. Đó là: 
- Thiếu kiên nhẫn 
- Thiếu tôn trọng 
- Thiếu yêu qu•• 
Chúng ta đang làm khó lẫn nhau vì chúng ta còn thiếu những điều này trong cuộc sống. 
There are three things Vietnamese people lacking in their own life. They are: 
- Lacking of patience 
- Lacking of respect 
- Lacking of loving 
We are making our life more difficult because of lacking these things in life. 


ĐÀO NGUYÊN VŨ 
Dầu | Oil 
Dầu mỏ mang đến năng lượng, phục vụ cuộc sống. Nhưng nó cũng hủy hoại cuộc sống. Hãy nhìn những bờ biển đen vì dầu. 
Oil brings energy to serve human being life, but at the same time it destroys life. Take a look at the contaminated black sea because of oil. 


ASMUND BOYE KVERNELAND 
Không đề | No Text Possible


ASMUND BOYE KVERNELAND 
Tin tức | News 


 NADIA PLESNER 
Hỗ trợ cuộc sống | Life support 


KHỔNG ĐỖ TUYỀN 
Uốn và nắn | Trimming 
Xin đừng nắn cây giống người và đừng nắn người giống cây. 
Don’t try to trim the trees like human and don’t trim human like trees. 


NGUYỄN TRUNG 
Chân gà | Chicken legs 
Vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm đang trở thành một vấn nạn lớn của xã hội. 
The food security problem is becoming a huge problem of the society.


LƯU CHÍ HIẾU 
Mất cân bằng giới đang là vấn đề tại Việt Nam. Bạo hành gia đình đang là vấn đề tại Việt Nam. Sinh “con trai” để nối dõi phải chăng là một nguyên nhân? 
The unbalance of gender is a problem in Vietnam. Family violence is also a problem in Vietnam. Giving birth to “a son” to carry on the lineage is probably the reason? No comments:

Post a Comment