Wednesday, November 30, 2011

EMERGENCY ROOM DAY 23 - Nov.30th 2011

Today there was a delay and therefore the Passage was cancelled and the artworks of the emergencies of today was moved directly to the Delay Museum.

 THIERRY GEOFFROY 
Thực dân Đan Mạch 
The Danish colonialist 


THÀNH THẾ VINH 
Thực phẩm không rõ nguồn gốc 
Food without certificate 
Hoạt động vào lúc 2h đến 4h sáng, những chuyến xe chở thực phẩm chưa qua kiểm dịch vẫn âm thầm vào thành phố. 
Only from 2:00am to 4:00am, these vehicles carrying food without certificate still silently enter the city.


 VŨ ĐỨC TRUNG 
Không lời | Untitled 
Sự kém •• thức của một số người làm cho xe bu••t ngày càng không còn là sự lựa chọn của người dân. 
Some people’s bad behavior leads many citizens to not use public busses to be their transportation of choice any longer. 


No comments:

Post a Comment